การประกันภัยรถยนต์, พ.ร.บ. (Motor Insurance)

  • ประกันภัยรถยนต์  ตามตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

     ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ)    แบบเดิม – แบบใหม่ มีผลเริ่ม 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

ความคุ้มครอง

แบบเดิม แบบใหม่
วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)

วงเงินคุ้มครอง (บาท/คน)

1. จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด (กรณีเป็นฝ่ายผิด)
1.1  ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (จ่ายตามจริง)  ไม่เกิน 30,000 ไม่เกิน 30,000
1.2  การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร 35,000 35,000
ข้อ   1.1,1.2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน             65,000 65,000
2. จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น ผู้ประสบภัยจะได้รับภายหลังจากการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้ (กรณีเป็นฝ่ายถูก)
2.1  ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ   (จ่ายตามจริง)       ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 80,000
2.2  การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพอย่างถาวร               

200,000  

300,000
2.3  สูญเสียอวัยวะ 200,000 – 300,000
  • 2.3.1 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) อย่างใดอย่างหนึ่งรวมกัน ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป
300,000
  • 2.3.2 สูญเสียมือตั้งแต่ข้อมือ หรือแขน หรือเท้าตั้งข้อเท้า หรือขา หรือสายตา(ตาบอด) หรือหูหนวกเป็นใบ้ หรือเสียความสามารถในการพูดหรือลิ้นขาด  สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์  จิตพิการอย่างติดตัว หรือเสียอวัยวะอื่นใด
250,000
  • 2.3.3 สูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว
200,000  
2.4  ค่าชดเชยการรักษาตัว (ผู้ป่วยใน) 200 บาท / วัน ไม่เกิน 20 วัน 4,000 4,000
2.5  จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 2.1,2.2,23 และ 2.4 รวมกันต้องไม่เกิน 204,000 304,000
2.6  วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์ไม่เกิน 7 ที่นั่ง  (ไม่เกิน) 5,000,000 / ครั้ง
2.7  วงเงินคุ้มครองความรับผิดสสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง สำหรับรถยนต์เกิน 7 ที่นั่ง           10,000,000 / ครั้ง

***หมายเหต***
หากท่านต้องรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเชคเบี้ยประกันภัยประเภทต่างๆ กรุณาติดต่อ มาเจสติกโบรคเกอร์

*จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกซึ่งหมายถึง รถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิงเช่น น้ำมัน ก๊าช หรือพลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

 


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!