การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)

บ่งเป็น 4 หัวข้อย่อยดังนี้

1.การประกันภัยงานวิศวกรรม

2. การประกันภัยทรัพย์สิน

3. การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

4. การประกันภัยบุคคล

**หมายเหต**
หากท่านต้องรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยประเภทต่างๆ กรุณาติดต่อ มาเจสติกโบรคเกอ


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!