การประกันภัยโจรกรรม (BURGLARY INSURANCE)

สิ่งที่รับประกันภัย

 • ทรัพย์สินในบ้านอยู่อาศัย, สต๊อกสินค้าในร้าน/โกดัง, สต๊อกวัตถุดิบ, เครื่องใช้สำนักงาน

ความคุ้มครองมาตรฐาน

 1. ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 2. ความเสียหายต่อตัวอาคารที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
 • โดยสามารถเลือกรูปแบบภัยที่คุ้มครองได้ดังนี้
  • จ.ร 1 การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ
  • จ.ร 2 การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยงัดแงะ, การชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์
  • จ.ร 3 การลักทรัพย์, การชิงทรัพย์, การปล้นทรัพย์              

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

 • ความสูญเสียหรือความเสียหายส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 • ภัยจากสงคราม, จลาจล, การนัดหยุดงาน, กบฏ
 • ความเสียหายอันเกิดจากอัคคีภัยหรือระเบิดไม่ว่าสาเหตุใดก็ตาม ยกเว้นการระเบิดอันเป็นผลมาจากการเข้าไปในสถานที่เอาประกันภัย โดยใช้วัตถุระเบิด และมีเจตนาเพื่อลักทรัพย์, ชิงทรัพย์, ปล้นทรัพย์
 • ความเสียหายของกระจก หรือสิ่งประดับหรือข้อความบนกระจก
 • ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัย, หุ้นส่วน, หรือพนักงานของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
 • ความสูญเสียหรือเสียหายของวัตถุมีค่าเช่น เงิน, ทอง, อัญมณี, ศิลปวัตถุ, ต้นฉบับเอกสาร, โฉนด, ธนบัตร, บัตรเครดิต แผนผัง, แบบพิมพ์, หลักทรัพย์, เอกสารสำคัญต่าง ๆ หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ เว้นแต่ระบุให้รวมอยู่ในการประกันภัยนี้โดยชัดแจ้ง
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นในสถานที่ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ถูกทอดทิ้งไม่มีผู้อาศัยหรือไม่มีผู้ดูแล เป็นเวลาเกิน 7 วันติดต่อกัน
 • ความเสียหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบบัญชีสินค้า

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

 1. ชื่อ-ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย
 2. สถานที่เอาประกันภัย
 3. ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า กรุณาแจ้งยี่ห้อ หมายเลขเครื่อง รุ่น)
 4. ทุนประกันภัย
 5. ระบบความปลอดภัยของสถานที่เอาประกันภัย เช่น มียาม, สัญญาณกันขโมย, มีการติดตั้งเหล็กดัดในส่วน ของประตู หน้าต่าง
 6. ประวัติความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้น

อัตราเบี้ยประกันภัย

 • ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย

ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!