บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด

วิสัยทัศน์

จากวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการเป็นบริษัทนายหน้าประกันวินาศภัยที่มีความเป็นมืออาชีพ ซื่อสัตย์ รักษาผลประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้า ในราคาที่ดีที่สุด ประกอบกับความมุ่งมั่นในการบริการลูกค้าบนมาตรฐานของการดูแลคนในครอบครัว ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่า บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด คือเพื่อนที่คุณวางใจได้ ทุกครั้งที่ประสบปัญหา หรือมองหาการคุ้มครองจากการประกันภัยวินาศภัย เพราะเราเชื่อว่า “ไม่มีการดูแลใด ที่ดีไปกว่าการดูแลคนในครอบครัวและเพื่อนของเรา”

พันธกิจ

 1. เติบโตอย่างมั่นคงด้วยการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเทคโนโลยี
 2. มีทีมงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีจรรยาบรรณ และเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้
 3. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็วทั้งก่อนและหลังการขาย

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

ตามที่บริษัทฯได้ประกอบธุรกิจจนล่วงเข้าปีที่ 13 โดยดำเนินตามแนวทางตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯมาโดยตลอด ทำให้บริษัทฯมีผลการดำเนินการที่ค่อยๆเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป แม้ในบางปีจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด อันทำให้เกิดความเสียหายครั้งใหญ่ต่อธุรกิจการรับประกันภัยภายในประเทศ ตัวอย่างเช่น เหตุการณ์มหาอุกทกภัยครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบ 50 ปี ในปี 2554 มีมูลค่าความเสียหายที่ส่งผลกระทบมากมาย และทำให้บริษัทประกันภัยบางบริษัท ต้องทำการเพิ่มทุนเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ แต่บริษัทฯก็ได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย และได้อยู่เคียงคู่ลูกค้าในการเป็นที่ปรึกษาแนะนำการเรียกร้องเงินชดเชยความเสียหายตามความคุ้มครองในกรมธรรม์ สามารถยืนยันเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า บริษัทฯได้ดำเนินมาในแนวทางที่ถูกต้องแล้วและยังคงดำเนินธุรกิจให้มีความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปได้ ตราบใดที่ลูกค้ายังมีความเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจบริษัทฯให้เป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

บริษัทมีทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและจัดการด้านประกันวินาศภัยทุกประเภทอย่างมืออาชีพ เพื่อให้เหมาะสมและประหยัดต้นทุนกับทุกประเภทธุรกิจ

1. การประกันภัยรถยนต์ , พ.ร.บ. (Motor Insurance)
2. การประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)
3. การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)
4. การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Cargo, Hull Insurance)
5. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)
6. การประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Liability)
7. การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance)
8. การประกันภัยงานวิศวกรรมต่างๆ (Contractors All Risks,Erection All Risks Insurance)
9. การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption Insurance)

พนักงานที่ให้บริการดังนี้

 • คุณลูกน้ำ สีคำ (คุณผึ้ง) เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 • คุณธาราทิพย์ ผิวอ่อนดี (คุณทิพย์) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัย
 • คุณ สิรินภา น่วมหนู (คุณจอย) เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัย
 • คุณ ณัฏฐรัตน์ ทองน่วม (คุณรัตน์) ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • คุณ สิทธิยา จตุรเมธานนท์ (คุณติ๋ม) ผู้จัดการ

อนึ่ง บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่าในการดำเนินธุรกิจดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ได้รับความร่วมมือและเชื่อถือเป็นอย่างดี จากบริษัทฯรับประกันภัยชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น

 • บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท แอคซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฯลฯ

บริษัทฯจะช่วยเลือกสรรบริษัทผู้รับประกันภัยที่มีค่าเบี้ยประกันภัยเหมาะสมกับงานของลูกค้าแต่ละประเภทแต่ละราย โดยให้มีการแข่งขันเพื่อเสนอราคาต่อลูกค้าพร้อมจัดทำตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งบริษัทฯยังได้คัดเฉพาะบริษัทประกันภัยที่มีความมั่นคง ไม่มีปัญหาทางการเงิน ที่จะก่อให้เกิดความลำบากใจต่อลูกค้าระหว่างการได้รับความคุ้มครองและต้องเป็นบริษัทประกันภัยที่พร้อมจะช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างลูกค้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและชดเชยความเสียหายให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ตามที่กรมธรรม์ระบุความคุ้มครอง

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความไว้วางใจจากท่าน ให้บริษัทฯได้มีโอกาสรับใช้ในด้านการบริการดังกล่าวข้างต้น ณ โอกาสต่อไป