FAQs

 • บริษัทจะเลือกประกันที่มั่นคงสามารถจ่ายค่าเสียหายตามความคุ้มครองได้จริงรวดเร็วและเป็นธรรม
 • สามารถเปรียบเทียบราคาและความคุ้มครองของบริษัทประกันต่างๆเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าได้
 • กรณีเกิดเหตุแล้วเคลมไม่ลงตัวบริษัทจะเป็นที่ปรึกษาช่วยเจรจากับบริษัทประกันให้
 • ลูกค้า ท่านใดถูก ตัวแทนหรือโบรกเกอร์ เอาเปรียบหรือ โกงเงินค่าเบี้ยประกัน หรือ หลอกให้ทำประกัน แล้วไม่ได้เงื่อนไขตามที่ตกลงกันไว้ ให้ไปร้องเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย www.oic.or.th สายด่วน คปภ.1186 ที่อยู่ 22/79 ถนน รัชดาภิเษก แขวง จันทรเกษม เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2515-3999  โทรสาร.0-2515-3970 หรือสำนักงาน คปภ.ภูมิภาค ทั่วประเทศ
 • กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ใหม่ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ
  • กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นกรมธรรม์แบบเดิมที่คุ้มครองผู้ขับขี่คนใดก็ได้ที่ผู้เอาประกันภัยยินยอมให้ขับขี่รถเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
  • กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่เป็นกรมธรรม์แบบใหม่ที่นำอายุผู้ขับขี่มาเป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคุ้มครองผู้ขับขี่รถตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ กรณีบุคคลที่มิได้ระบุชื่อมาขับขี่ก็ได้รับความ คุ้มครองแต่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย กรมธรรม์ แบบนี้ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ใช้รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อ ผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คนโดยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ดังนี้
   • 18-24 ลด 5% , 25-35 ลด 10% , 36-50 ลด 15% , 50 ขึ้นไป ลด 20% โดยนับอายุของผู้ขับขี่เป็นเกณฑ์
 • DEDUCTIBLE คือ**การรับผิดส่วนแรก** ความหายคือ กำหนดให้ผู้เอาประกันภัย มีส่วนร่วมรับผิดในความเสียหายต่อตัวรถ โดยกำหนดเป็นจำนวนเงิน เช่น 1-2,000 บาท…..หรือมากกว่า ประโยชน์คือ เบี้ยประกันจะลดตามจำนวน DEDUCTIBLE ที่ตั้งไว้…. 2.เมื่อผู้เอาประกันมีการร่วมรับผิด ความระมัดระวังในการขับขี่รถยนต์ การเกิดอุบัติเหตุ ก็น้อยลง (ได้ผลดีสำหรับ บริษัทฯที่มีลูกจ้างขับรถยนต์ ขนส่งสินค้า)
 • ประกันชั้น3 รูปแบบเดิมก่อนครับ จะคุ้มครอง คู่กรณีไม่ว่าเราจะไปชนอะไรเสียหาย เช่นรถคนอื่น บ้านคนอื่น สิ่งของคนอื่น บริษัทประกันจะรับผิดชอบให้ แต่รถยนต์เราเสียหาย เราก็ต้องซ่อมเองครับ เช่นชนกิ่งไม้ ถังขยะ เสา กำแพงฯลฯ อันนี้เราซ่อมรถเราเองแน่นอน
 • ซึ่งประกันชั้น3 เดิมนี้บริษัทประกันส่วนใหญ่ กำไรอยู่ จึงทำการ จับประกันชั้น1 ที่ขาดทุน และชั้น3 ที่กำไร มารวมกัน เรียกกันว่า 3พิเศษ หรือ 3+ ครับ โดยกำหนด รับผิดชอบคู่กรณีเหมือนเดิม รถคนอื่น บ้านคนอื่น สิ่งของคนอื่น ฯลฯ แต่จะรับผิดชอบซ่อมรถให้คุณด้วยในวงเงินที่กำหนดเช่น 100,000 หรือ 200,000 ก็แล้วแต่ บริษัทประกันไหนใจถึงกว่ากัน
 • เงื่อนไข คือ จะรับผิดชอบซ่อมรถคุณ ต้องเกิดเหตุ จากการชน รถยนต์ด้วยกัน เช่น รถยนต์เก๋ง กะบะ ตู้ สิบล้อ จักรยานยนต์ ที่ขึ้นจดทะเบียนกับ กรมการขนส่งทางบก เท่านั้น และที่สำคัญ เงื่อนไข บริษัทประกัน จะให้คุณ รับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 ทุกครั้งที่ต้องซ่อมรถคุณครับ Excess หรือ Deductible นั้นเอง ค่าซ่อมรถคุณเท่าไรก็แล้วแต่ กรณีคุณเป็นฝ่ายผิด คุณรับผิดชอบเอง 2,000 แต่ถ้าค่าเสียหายไม่ถึง 2,000 คุณก็ไม่ต้องไปทำเคลมครับ ถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกไม่ต้องเสีย 2,000 บาทแรกน่ะครับ คู่กรณีเป็นผู้รับผิดชอบรถเราอยู่แล้ว
 • กรมการประกันภัย ได้ประกาศเมื่อประมาณ ธันวาคม 2547 และออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ประเภท4 (ชั้น4) ได้ก็ต้นปี 2548
  ก็เหมือนชั้น3ละครับ คือรับผิดชอบให้เฉพาะ ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 100,000 /อุบัติเหตุแต่ละครั้ง อธิบาย คือกรณี ไปเฉี่ยวชน รถยนต์ สิ่งของ บ้าน หรือทรัพย์ของ คนอื่น ประกันจ่ายให้เรา ไม่เกิน 1 แสนบาทต่อครั้ง (ไม่รับผิดชอบในตัวบุคคล หากบุคคลได้รับบาดเจ็บก็ให้ไปเบิกกับพ.ร.บ.)ปีนึง เราจะชน กี่ครั้งก็ได้ แต่ว่า แต่ละครั้งต้องไม่เกิน 1 แสนบาท ถ้าเกินเราก็จ่ายเองส่วนเกิน น่ะครับ ส่วนรถเราเสียเหาย ซ่อมเองครับไม่มีวงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ กรณีไปชนใครเสียชีวิต
 • กรมการ ขนส่งทางบก กำหนดให้เจ้าของรถยนต์ จะต่อภาษีรถยนต์ประจำปี ได้ต้องแสดง เอกสาร ประกันภัย พ.ร.บ. ว่ายังมีอายุความคุ้มครอง ไม่ต่ำว่า 60 วัน หากมีวันคุ้มครองน้อยกว่านี้ จะไม่สามารถ ต่อภาษีได้ครับ เท่ากับ พ.ร.บ. ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันหมดภาษี และ ซื้อที่ไหน บริษัทประกันอะไรก็ได้ครับ
 • ประกันภัยพ.ร.บ. ไม่ว่าจะถูกหรือผิด รับผิดชอบทั้งหมดครับหรือหากไม่สามารถเบิกได้ ก็ไปทำเรื่อง เบิกที่กองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ที่ กรมการประกันภัย ครับ
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท จะนำหลัก Cash Before Cover มาใช้บังคับ คือ สัญญาประกันภัยจะเริ่มมีผลคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยได้ชำระเบี้ยประกัน ภัยแล้ว ซึ่งต่างจากเดิมที่ความคุ้มครองจะมีผลทันทีตามวันที่ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์