การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (ALL RISKS INSURANCE)

สิ่งที่รับประกันภัย

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้ เช่น ตัวอาคาร, เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา, เครื่องใช้สำนักงาน, ตลอดจนเครื่องจักรต่าง ๆ

ความคุ้มครองมาตรฐาน

การสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุ อันเกิดจากปัจจัยภายนอกซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

– ความเสียหายจากการเสื่อมเสียทางเครื่องยนต์ หรือไฟฟ้า

– ความเสียหายจากการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ถูกสัตว์ทำลาย หรือจากกรรมวิธีในการทำความสะอาด

– ปฏิกริยาของแสงหรือสภาพดินฟ้าอากาศ (นอกจากฟ้าผ่า)

– การแตกหักของกระจก, แก้ว, หรือวัตถุที่เปราะแตกหักง่ายซึ่งมิได้เกิดจากอัคคีภัย หรือการลักทรัพย์

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

1.ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย

2.รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและทุนประกันภัย

3.สถานที่ตั้งหรือบริเวณที่ใช้งานของทรัพย์สินนั้น

4.ประวัติความสูญเสียหรือความเสียหายที่เคยเกิดขึ้น

5.ธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

6.ลักษณะการป้องกันการเกิดอัคคีภัย เช่น ระบบดับเพลิง, ระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ

อัตราเบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!