การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาติดตั้งเครื่องจักร (ELECTION ALL RISKS INSURANCE)

สิ่งที่รับประกันภัย

งานติดตั้งเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม, งานติดตั้งระบบไฟฟ้า, ลิฟท์ภายในอาคารต่าง ๆ ที่มีมาตรฐาน

ความคุ้มครองมาตรฐาน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับงานรับเหมาติดตั้ง เนื่องจากภัยธรรมชาติหรือวินาศภัยต่าง ๆ เช่น ลมพายุ, น้ำท่วม, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว,

การโจรกรรม, ความผิดพลาดจากการติดตั้ง, การตกหล่นของวัตถุหรือวัสดุใด ๆ , ไฟฟ้าลัดวงจร,ความรับผิดตามกฎหมายสำหรับความเสียหายของทรัพย์สิน หรือบาดเจ็บทางร่างกายของบุคคลภายนอกเนื่องจากอุบัติเหตุ หรือการประมาทเลินเล่อของการปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องจักร

ความคุ้มครองพิเศษที่ซื้อเพิ่มเติมได้

1.Automatic Extension Period Clause

2.Debris Removal Clause

3.Strike, Riot and Civil Commotion Clause

4.Principal’s Employees / Representatives Clause

5.Cross Liability etc.

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

1.ความเสียหายของการออกแบบผิดพลาด

2.ความเสียหายของการเสื่อมสภาพเองตามธรรมชาติ

3.การสูญหายของวัสดุก่อสร้าง ซึ่งค้นพบเมื่อมีการตรวจนับ

4.ความเสียหายจากการทรุดตัวหรือเคลื่อนตัวของฐานราก ความเสียหายต่อเนื่องทุกชนิด

5.ภัยสงคราม, นิวเคลียร์

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

1.ชื่อผู้ว่าจ้าง, ชื่อผู้รับเหมา

2.ลักษณะของเครื่องจักร ปี, รุ่น, ยี่ห้อ และมูลค่าของเครื่องจักรกับค่าแรงในการติดตั้ง

3.รายละเอียดของวิธีการติดตั้ง

4.ระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้ง

5.สถานที่ติดตั้งเครื่องจักร พร้อมแผนผังของสถานที่

6.สำเนาสัญญาการว่าจ้างงาน (ถ้ามี)

7.ภาพถ่ายของเครื่องจักรที่จะติดตั้ง (ถ้ามี)

อัตราเบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!