การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณชน (PUBLIC LIABILITY INSURANCE)

สิ่งที่รับประกันภัย

ความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก ได้แก่ ความรับผิดจากการละเมิด, ความรับผิดจากสัญญา และความรับผิดตามกฎหมาย

ความคุ้มครองมาตรฐาน

คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อการเสียชีวิต, ความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกโดยมีสาเหตุมาจากอุบัติเหตุ อันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองพิเศษที่ซื้อเพิ่มเติมได้

ความรับผิดจากการใช้ลิฟท์, บันไดเลื่อน, เครื่องชักรอก, ปั้นจั่น

ข้อยกเว้นที่สำคัญ

ความรับผิดใด ๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากการที่ผู้เอาประกันภัยเป็นเจ้าของครอบครองหรือใช้เครื่อง ชักรอก, ปั้นจั่น, ลิฟท์,

ท่าเทียบเรือจากงานก่อสร้าง, งานต่อเติมรื้อถอนอาคาร, น้ำท่วม, น้ำสกปรก, ควัน, ,มลพิษใดๆ, แผ่นดินทรุด, ความสั่นสะเทือน,สงคราม, จลาจล, การนัดหยุดงาน, อาวุธนิวเคลียร์

ข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องการ

-ชื่อและที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย

-ลักษณะกิจการของผู้เอาประกันภัย

-รายละเอียดของสถานที่ทำการของผู้เอาประกันภัย

-รายได้ต่อปีของผู้ขอเอาประกันภัย

-ความคุ้มครองที่ขอเอาประกันภัย

-จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

อัตราเบี้ยประกันภัย     ขึ้นอยู่กับการพิจารณาจากฝ่ายรับประกันภัย


ให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!!
ยินดีให้คำปรึกษาด้านประกันภัย ฟรี!! ทุกกรณี
โทรเลย 02-9216681-2, 02-9218979

สนใจทำประกันภัยกับ บริษัท มาเจสติก โบรคเกอร์ จำกัด
โทร. 02-9216681-2, 02-9218979  รับส่วนลดพิเศษ!!